Bruka Vård Aktiebolag

Bruka Äldrevård AB bytte namn till Bruka Vård AB 2021-10-27

Bruka Primärvårds verksamhet ingår i Bruka Vård AB

Bruka Vård AB
Burevägen 10
182 63 Djursholm

Sonia Galupini Stolt
Vd, leg. sjuksköterska och f.d. verksamhetschef på Herdens äldreboende
Mobil: 070-755 46 15
sonia@bruka.se

Mikael Stolt
Leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Mobil: 070-719 40 90
mikael.stolt@bruka.se

Herdens äldreboende

HERDENS ÄLDREBOENDE LADES TYVÄRR NED HELT DEN 31 DECEMBER 2020. ANLEDNINGEN VAR KRAFTIGT HÖJD LOKALHYRA SOM OMÖJLIGGJORDE EN SERIÖS VERKSAMHET MED BIBEHÅLLEN KVALITET.

sonia@bruka.se