Bruka Sjukvård

Bruka Sjukvård AB, som startade 1999, var ett bemanningsföretag som hyrde ut enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden till äldrevården och primärvården i Stockholms län. Bemanningsverksamheten upphörde 2007-12-31.

Verksamheten startade 99-01-11 under namnet Bruka Sjukvårdskompetens AB.

Bruka Sjukvård AB uppgick 2016 genom fusion i Bruka Äldrevård AB. (Bruka Äldrevård AB bytte namn till Bruka Vård AB 2021-10-27.)