Bruka Primärvård

Bruka Primärvård erbjuder hjälp att starta eget inom primärvård. I ett väl fungerande vårdföretag krävs kompetens även utanför den medicinska. Därför erbjuder Bruka Primärvård den sista pusselbiten i det medarbetarägda vårdföretaget i form av ledningsstöd, hjälp med finansiering och administrativ kompetens.

Bruka Primärvårds verksamhet ingår i Bruka Vård AB.

Verksamheten innefattar delägarskap i Kallhälls Nya Vårdcentral AB, Järfälla (www.knvc.se), som vi var med och grundade och startade sommaren-hösten 2007. Före och under något år efter starten ansvarade Bruka för projektledning och verksamhetsledning. Nu ansvarar vi för övergripande administrativa funktioner och ledningsstöd.

Vi är även delägare och medgrundare i Kvartersakuten Mörby Centrum AB (www.kvamorby.se) som startade en ny vårdcentral vid Mörby Centrum i Danderyd i januari 2010. I samband med starten bidrog vi med projektledning, finansiering, ledningsstöd och administrativt arbete. Bruka tillhandahåller nu stöd när det gäller administration och ledning.

Vårt senaste engagemang har varit medgrundande och delägarskap i Vårdcentralen Hökarängen AB, Stockholm (www.vchn.se), som öppnade vårdcentral i augusti 2014. Under startperioden bidrog vi med projektledning, finansiering, ledningsstöd och administrativt arbete. Därefter, till september 2017, har vi erbjudit ledningsstöd. I december 2017 avslutade Bruka sitt delägarskap genom att sälja aktieinnehavet till övriga delägare som alla är arbetande läkare på vårdcentralen.

Varför medarbetarägt?

På vårdenheter i primärvård där det fungerar riktigt bra för patienterna, medarbetarna och verksamheten som helhet beskrivs framgångsfaktorerna som ett väldefinierat uppdrag med tydliga mål, att alla medarbetare är delaktiga i beslut och ansvar, samt att det finns en väl fungerande ledning och korta beslutsvägar i vardagsarbetet. Erfarenheter i Sverige och internationellt ger fog för att hävda att det är lättare att organisera arbetet på detta sätt på medarbetarägda primärvårdsenheter jämfört med andra driftsformer.

Om allmän-/familjeläkarna är entreprenörer kan besluten om den dagliga driften, utvecklingen av verksamheten och hur man på bästa sätt kan tillgodose patienternas behov och önskemål fattas direkt i vardagsverksamheten. Det ökar möjligheterna till att ta initiativ och hitta kreativa lösningar. Det stimulerar viljan att gemensamt ta ansvar för hela verksamheten och hjälpa, stödja och uppmuntra varandra. Andra positiva effekter är större flexibilitet och bättre lyhördhet för patienternas behov och önskemål.