Bruka Äldrevård

Den 31 december 2020 tvingades vi tyvärr lägga ned Herdens äldreboende. Anledningen var kraftigt förhöjd hyra som omöjliggjorde en seriös verksamhet med bibehållen kvalitet. Här följer en presentation av det som var Herdens äldreboende.

Som en naturlig vidareutveckling av verksamheten i Bruka Sjukvård AB(*) inleddes hösten 2003 samtal med Stockholms Stadsmission om att överta verksamheten vid Herdens Geriatriska enhet/äldreboende (Herdens äldreboende), Fleminggatan 113, Stockholm. Med detta syfte startades i februari 2004 Bruka Äldrevård AB av ägarna till Bruka Sjukvård AB, Sonia Galupini Stolt och Mikael Stolt.

Efter sedvanlig information till personal, gäster och anhöriga inklusive överläggningar med inblandade fackliga organisationer tecknades avtal om Bruka Äldrevårds förvärv av Herdens äldreboende from den 1 maj 2004. (Se vidare nedan under Herdens äldreboende och Mer om Herdens äldreboende).

(*) Bruka Sjukvård AB, som startade 1999 under namnet Bruka Sjukvårdskompetens AB, var ett bemanningsföretag som hyrde ut enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden till äldrevården och primärvården i Stockholms län. Bemanningsverksamheten upphörde 2007-12-31.

Bruka Sjukvård AB uppgick 2016 genom fusion i Bruka Äldrevård AB.

Bruka Äldrevård AB bytte namn till Bruka Vård AB 2021-10-27.

Bruka Primärvårds verksamhet ingår i Bruka Vård AB.

Med vänliga hälsningar

Sonia Galupini Stolt
Vd, leg. sjuksköterska och f.d. verksamhetschef på Herdens äldreboende
sonia@bruka.se

Bruka Vård AB har:

 • Företagsförsäkring hos If.
 • Kollektivavtal via Vårdföretagarna, Almega och Svenskt Näringsliv.

Bruka Vård AB är medlem i Vårdföretagarna, Almega och Svenskt Näringsliv.

Bruka Vård AB har sitt säte och huvudkontor i Danderyd.

Herdens äldreboende

Herdens äldreboende lades tyvärr ned helt den 31 december 2020. Anledningen var kraftigt förhöjd hyra som omöjliggjorde en seriös verksamhet med bibehållen kvalitet. Här fortsätter en presentation av det som var Herdens äldreboende.

Herdens äldreboende är ett litet och personligt demensboende (8 + 10 lägenheter) för personer fyllda 65 år. Målet är att våra gäster ska leva ett värdigt liv med god omvårdnad och ett aktivt liv utifrån sin situation. Valfrihet, kontinuitet, självbestämmande, integritet och inflytande är avgörande för att uppnå målen. Vår inriktning är kultur, musik och hundar.

Herdens äldreboende har sina lokaler i f.d. Kungsholmens folkskola, Fleminggatan 113 i Stockholm. Vi har högt i tak med stora fina fönster som släpper in årets alla ljusa dagar. Trivsamma gemensamma utrymmen med piano och flygel och möblerade i hemlikt miljö. Gästernas rum är mellan 20-27 kvm med egen dusch och toalett. Gästernas rum möbleras av gästen, vi tillhandahåller säng med madrass och gardiner.

Vi erbjuder våra gäster omvårdnad dygnets alla timmar.

Målet för oss är att gästerna ska leva ett värdigt liv och få den omsorg och vård de önskar och behöver.

Avgörande för att uppnå det är:

Att bemöta varje gäst med respekt och uppskattning.

Att personalen känner till hur varje gäst levt tidigare och hur det dagliga livet tedde sig hemma.

Att i alla situationer ta reda på hur gästen vill ha det.

Att gästen kan stiga upp och gå och lägga sig när denna själv vill.

Att uppehållet mellan huvudmåltiderna är så långt att gästen kan äta med god aptit.

Att gästen får hjälp att sköta blåsa och tarm på ett så naturligt sätt som möjligt.

Att gästen inte utsätts för kränkande/generande situationer i samband med toalettbestyr och/eller vid tvätt/dusch.

Att gästen kan ha sina egna kläder och får hjälp att hålla sig prydlig och fräsch.

Att gästen får hjälp och stimulans att upprätthålla sin funktionsförmåga, personal följer alltid med vid t.ex. besök hos tandläkare, akutmottagning och frisör.

Att gästen får komma ut i friska luften regelbundet.

Att varje dag innehåller någon form av ”aktiv” gemenskap med andra gäster och med personal.

Att gästen kan välja när, var och vad denna vill äta.

Att gästen kan bibehålla sina rutiner, ex vänskap, släkt, kulturella aktiviteter, hobbys, religion etc.

Att gästen och/eller anhörig kan diskutera medicin/behandling och ompröva vårdsituationen med läkare/sjuksköterska.

Att gästen behåller sin integritet, tilltalas efter önskemål, kan klä sig som denna är van, kan få hjälp med håret som tidigare etc.

Att gästen känner sig trygg med personalen som ska inge förtroende och iaktta tystnadsplikt.

Att gästen lätt får sina behov och önskemål tillgodosedda.

Att aktiviteter som gästers närstående kan medverka i, anslås på anslagstavlan för närstående.

Att gäster aktiveras utifrån sina önskemål och dagsform.

Att få möjlighet till dagvila.

Att optimal läkemedelsanvändning praktiseras.

Att hundar finns som inspirerar gästerna att delta. Gäller t ex bollspel, utflykter, promenader, sitta och klappa och prata med hunden.

Grundläggande kvaliteter som ska prägla våra gästers vistelse är:

 • God omvårdnad
 • Valfrihet
 • Kontinuitet
 • Självbestämmande
 • Integritet
 • Trygghet
 • Rätt till ett så aktivt liv som möjligt
 • Tillgänglighet
 • Inflytande
 • Bibehållet socialt nätverk
 • Rehabiliteringsinriktat synsätt

All vår personal utbildas och handleds i att upprätthålla ett arbetssätt som bygger på dessa grundbultar och kvaliteter.

Mer om Herdens äldreboende

Herdens äldreboende lades tyvärr ned helt den 31 december 2020. Anledningen var kraftigt förhöjd hyra som omöjliggjorde en seriös verksamhet med bibehållen kvalitet. Här fortsätter en presentation av det som var Herdens äldreboende.

När man flyttar in

Innan man bestämmer sig för att flytta in på Herdens äldreboende är man självklart välkommen att besöka oss. Före inflyttningen kan, om önskemål finns, relationen börja byggas upp genom att verksamhetschefen Sonia Galupini Stolt besöker den blivande gästen i hemmet.

Vid inflyttningen hålls ankomstsamtal med gästen och anhörig tillsammans med kontaktperson, verksamhetschef och sjuksköterska. All viktig information och önskemål om vården dokumenteras.

Varje gäst och anhörig/närstående får en broschyr där viktig information och telefonnummer finns. En blankett för Förslag/Klagomål/Synpunkter finns i broschyren.

Gästen får en kontaktperson och informeras om att man har rätt att byta om så önskas.

Vårdplanering sker och uppdateras regelbundet.

Samarbete med anhöriga

Vi strävar efter ett nära samarbete och en bra och öppen dialog med gästernas anhöriga.

Vi anordnar festligheter för våra gäster som de anhöriga bjuds in till.

Anhörigträffar anordnas och även möten mellan enskilda anhöriga och verksamhetschefen då behov finns.

Till vardags

Gästerna bjuds på frukost, mellanmål och två lagade mål per dag. Två rätter erbjuds vid varje måltid. Borden är trevligt dukade och personalen sitter med vid varje måltid. Gästen väljer själv vilken dryck som  önskas utifrån maträtten. Personalen bakar regelbundet kaffebröd. Gästen har alltid tillgång till mat och dryck under dygnets alla timmar. Maten lagas av Fazer Food och levereras dagligen.

Våra gäster har alltid möjlighet att stiga upp på morgonen när de själva vaknar. Frukosten serveras utifrån då de stiger upp. De får hjälp med omvårdnaden utifrån sina behov. De får den tid som behövs för att sköta sig själv så att egna funktioner och kunskaper ej glöms bort. Vi arbetar i en avstressande miljö där självhjälp är viktigt. Våra gäster väljer själva vad de vill äta till frukost vilket innebär att det alltid finns gröt, fil, ägg, färskt hembakat bröd och olika pålägg, krämer, juice, kaffe, the och choklad.

Omvårdnadspersonalen ser till att lägenheterna är rena och snygga och att det doftar gott. De hjälps åt att se till att gästen inte saknar något beträffande hygienartiklar och annat som är viktigt samt att kläder är hela, rena och anpassade till vädret. Gästens kläder och sängkläder tvättas av omvårdnadspersonalen regelbundet och vid behov. Kontaktpersonen ansvarar för att gästen får inhandlat det som behövs och önskas. Gästen har alltid möjlighet att följa med personalen då det ska inhandlas något till denna oavsett vad som behövs t.ex. hygienartiklar, godis och tidningar.

Herdens äldreboende har en fin innergård med träd, gräsmatta och blommor som delas med bostadsrättsföreningen. Herden har en egen liten uteplats på gården med egna möbler. Möblerna förvaras i ett litet utomhusförråd. Vi har nära till Västermalmsgallerian, caféer och vatten som Kungsholms strand och Norr Mälarstrand. Herdens äldreboende ligger centralt med bra kommunikationer.

Under sommarmånaderna ordnar vi möjlighet för gästerna att äta lunch i vår trädgård. Vi sitter ofta ute i trädgården och dricker kaffe. Våra gäster går regelbundet ut på korta eller längre promenader med personalen.

Omvårdnadspersonalen har alltid möjlighet att sitta hos gästen, det finns alltid tid till det. Vi har musik varje dag med gamla goda musikstycken som är anpassade till gästernas generation och de dansar ofta med personalen eller andra gäster.

Aktiviteter och utflykter

Aktiviteter erbjuds dagligen utifrån gästens dagsform. Sittgymnastik, högläsning, lösa korsord, musik, sång, dans, egen tid,  spela spel, remeniscens, medverka i det dagliga arbetet utifrån gästens intresse och förmåga. Promenader utomhus. Alla gäster har möjlighet att gå till hårfrisör, tandläkare, tandhygienist och personalen följer alltid med. Vi ser alltid till gästens dagsform och behov, aktivitet kan vara även att sitta och prata om gamla minnen och fotografier.

Personalen anordnar utflykter utifrån gästernas intressen och önskemål t.ex. besök på museer t.ex. Waldemarsudde, Nationalmuseum, Moderna Museet, café/konditori och shopping med utomhuspromenad. Vi ordnar ”biovisning” på äldreboendet med film anpassad efter gästerna smak.

Vi bjuder in musikunderhållare, trubadur, öppna teatern, barn från förskolan, som får gäster och personal att sjunga, skratta och dansa. Vi bjuder på t.ex. cider och snittar eller annat gott. En sådan upplevelse finns kvar länge hos gästerna.

Vi anordnar även speciella tillställningar anpassade till årstiderna exempelvis adventskaffe, luciatåg, jul- och nyårsmiddag, påskmiddag, vårlunch, midsommarfest, kräftskiva, grillfest och höstlunch. Vid dessa tillfällen är det långbord och anhöriga är alltid inbjudna. 

Hundarna deltar i t. ex. bollekar med gästerna, och visar då en instinktiv och träningsförstärkt stor försiktighet med de äldre. Det är en väl belagt erfarenhet dokumenterad i många rapporter att närvaro av djur t. ex. hundar har en positiv effekt på äldres och dementas mentala och fysiska funktionsförmåga.

Gästerna har möjlighet att få fotvård och hårvård på gruppboendet och om de vill fortsätta att gå till sin tidigare fotvård och frisör följer personal med.

Alla gäster kan delta i alla aktiviteter utifrån deras egna behov och önskemål.

Alla gäster erbjuds dagvila, en liten siesta mitt på dagen så att de orkar med aktivteter resten av dagen och kvällen.

Två labradorer

Vi har sedan mitten av 90-talet god erfarenhet av att ha hund på äldreboende.

2006-03-15:
Vi har nu två labradorer på Herdens äldreboende under dagtid på vardagarna. Chili har fäst sig vid Regnbågen och Champis vid Karlavagnen. Gästerna gläds varje dag åt att hundarna är på plats. De pratar med dem, kelar, skrattar och ibland gråter och hela tiden finns hundarna vid deras sida.

Våra gäster tycker att det är trevligt med hundarna. Då hundarna inte är där frågar de varför de inte har dykt upp. Gästerna är måna om att hundarna får mat och vatten. De pysslar om dem som om de vore deras egna.

Vid ett tillfälle blev Chili tillsagd av matte att gå och lägga sig då två gäster satt i köket och åt frukost, Chili lydde inte vilket gjorde att matte sa till hunden med bestämd röst. Den ene gästen, som mycket sällan pratar, tittade på den andra och viskade ”stackars hund” och smålog mot hunden att den skulle sitta kvar hos honom. På morgnarna vill flera av gästerna ha en ”vovvepuss”. 

2013-08-08:
Champis gick för några år sedan till de sälla jaktmarkerna, femton och ett halvt år gammal. Efter lång och trogen tjänst! För att sent omsider fylla luckan efter henne hämtar vi nästa vecka en labradorvalp från samma kennel som Chili kom ifrån. Vår målsättning är att hon ska bli en lika bra och uppskattad sällskapshund som Champis. Och att hon när hon blir lite äldre ska genomgå utbildning till vårdhund på Vårdhundskolan.

2014-02-05:
Valpen, en gul labradortik som heter Blondie, är nu snart åtta månader. Hon har sedan ett par månader börjat skolas in på Herdens äldreboende. Hennes beteende gentemot våra gäster lovar gott. Hon är lydig och lyhörd och har redan ”lekt” försiktigt med en boll som hon hämtade flera gånger och lade i en gästs knä.

2014-12-10:
Blondie har nu tjänstgjort regelbundet under hösten, ofta någon dag i veckan. Hon är snart ett och ett halvt år och är redan mogen i sitt umgänge med gästerna. Faktum är att hon utan formell utbildning uppvisar det beteende och de egenskaper en vårdhund ska ha. Vi har därför bedömt att hon inte har behov av Vårdhundskolans utbildning.

Chili är nu tretton och ett halvt år och har ”gått i pension” från jobbet på Herdens äldreboende.

2016-09-15:
Chili gjorde i början av året Champis sällskap på de sälla jaktmarkerna. Blondie fortsätter att regelbundet fylla sin funktion som sällskapshund/vårdhund.

Omsorg och vård

Våra gäster har möjlighet att medverka i och påverka sin omvårdnad. Läkaren finns tillgänglig varje dag kontorstid och kommer på hembesök varje vecka. Gästerna har alltid sällskap av personal vid tandläkar-, läkar- och sjukhusbesök.

Medicinsk genomgång görs varje vecka av läkare från Familjeläkarna i Saltsjöbaden. Läkaren finns tillgänglig vardagar kl. 8-17, övriga tider vänder vi oss till Familjeläkarnas i Saltsjöbaden jour.

Vårdplanering upprättas vid inskrivningen och uppdateras därefter regelbundet tillsammans med kontaktperson, anhörig, sjukgymnast och sjuksköterska. Omvårdnadspersonalen dokumenterar enligt SoL.

Omvårdnadspersonal finns på plats alla dygnets timmar.

Sjuksköterska och all personal följer Hälso- och sjukvårdslagen och MAS:ens (medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen) riktlinjer. Vi samarbetar med Kungsholmens MAS.

Personal och sjuksköterska har dagliga rapportmöten om gästernas allmäntillstånd.

Sjukgymnasten utför funktionsbedömning i samband med inflyttning. Arbetsterapeuten utför ADL-status (d v s bedömer hur gästen klarar allmänna dagliga sysslor exempelvis personlig vård, boende och fritid) och ansvarar för att gästen har rätt hjälpmedel.

Gästerna har möjlighet att få fotvård och hårvård och om de vill fortsätta att gå till sin tidigare fotvård och frisör följer personal med dit.

Kompetent personal

Personalomsättningen är låg vilket innebär att gästerna är trygga då samma personal återkommer regelbundet och känner dem och deras vanor och behov. Personalen får regelbunden handledning i bemötandet av gästerna och i att arbeta i ett lugnt tempo och inte stressa. Arbetsledningen arbetar aktivt med gästerna tillsammans med personalen.

Arbetsplatsmöten hålls regelbundet med personal och arbetsledning för att stärka kvaliteten och höja arbetsglädjen hos personalen. Rutiner finns nedskrivna och förvaras i en särskilda pärmar.

Planeringsdagar anordnas för ordinarie personal.

De allra flesta i omvårdnadspersonalen har undersköterskeutbildning och erfarenhet av demensvård. De som inte är utbildade undersköterskor har  erfarenhet av demensvård. Verksamhetschefen är sjuksköterska med vidareutbildning inom bl.a. äldrevård och lång erfarenhet av arbete inom äldrevård, geriatrik och demensvård. Sjuksköterskan har arbetat på Herdens äldreboende i många år och har lång erfarenhet av äldrevård och demensvård. Sjukgymnasten och arbetsterapeuten har erfarenhet inom demensvård.