Bruka är numera verksamt endast inom primärvård.

Vi är engagerade i Kallhälls Nya Vårdcentral, Järfälla, sedan 2007 och Kvartersakuten Mörby Centrum, Danderyd, sedan 2010. Läs mer under Bruka Primärvård. Bruka erbjuder även hjälp att starta eget inom primärvård. Läs mer under Bruka Primärvård. Vår viktigaste verksamhet var länge Herdens äldreboende på Kungsholmen, Stockholm, som vi drev från maj 2004 till och med december 2020. Den 31 december 2020 tvingades vi tyvärr lägga ned Herdens äldreboende på grund av kraftigt höjd lokalhyra som omöjliggjorde en seriös verksamhet med bibehållen kvalitet. Läs mer under Bruka Äldrevård.

Brukas verksamheter

Bruka Primärvård

Bruka Primärvård erbjuder hjälp att starta eget inom primärvård. I ett väl fungerande vårdföretag krävs kompetens även utanför den medicinska. Därför erbjuder Bruka Primärvård den sista pusselbiten i det medarbetarägda vårdföretaget i form av ledningsstöd, hjälp med finansiering och administrativ kompetens.

Vi är även delägare i Kallhälls Nya Vårdcentral AB och Kvartersakuten Mörby Centrum AB.

Läs mer...

Bruka Äldrevård

Herdens äldreboende lades tyvärr ned helt den 31 december 2020. Anledningen var kraftigt förhöjd hyra som omöjliggjorde en seriös verksamhet med bibehållen kvalitet. Här följer en presentation av det som var Herdens äldreboende.

Som en naturlig vidareutveckling av verksamheten i Bruka Sjukvård AB inleddes hösten 2003 samtal med Stockholms Stadsmission om att överta verksamheten vid Herdens Geriatriska enhet/äldreboende (Herdens äldreboende), Fleminggatan 113, Stockholm. Med detta syfte startades i februari 2004 Bruka Äldrevård AB av ägarna till Bruka Sjukvård AB, Sonia Galupini Stolt och Mikael Stolt.

Läs mer...

Bruka Sjukvård

Bruka Sjukvård AB, som startade 1999, var ett bemanningsföretag som hyrde ut enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden till äldrevården och primärvården i Stockholms län. Bemanningsverksamheten upphörde 2007-12-31.

Läs mer...