Verksamheten vid Herdens äldreboende

Samarbete med anhöriga

Vi strävar efter ett nära samarbete och en bra och öppen dialog med gästernas anhöriga.

Vi anordnar festligheter för våra gäster som de anhöriga bjuds in till.

Anhörigträffar anordnas två gånger per år och vid behov samt även möten mellan enskilda anhöriga och verksamhetschefen då behov finns.