Verksamheten vid Herdens äldreboende

När man flyttar in

Innan man bestämmer sig för att flytta in på Herdens äldreboende är man självklart välkommen att besöka oss. Före inflyttningen kan, om önskemål finns, relationen börja byggas upp genom att verksamhetschefen Sonia Galupini Stolt besöker den blivande gästen i hemmet.

Vid inflyttningen hålls ankomstsamtal med gästen och anhörig tillsammans med kontaktperson och verksamhetschef/sjuksköterska. All viktig information och önskemål om vården dokumenteras då.

Varje gäst och anhörig/närstående får en broschyr där viktig information och telefonnummer finns. En blankett för Förslag/Klagomål/Synpunkter finns i broschyren.

Gästen får en kontaktperson och informeras om att man har rätt att byta om så önskas.

Vårdplanering sker och uppdateras regelbundet därefter.