Herdens äldreboende

Herdens äldreboende är ett gruppboende avsett för äldre med demenshandikapp. Det är uppdelat på två våningsplan, Regnbågen med 8 lägenheter och Karlavagnen med 5 + 5 lägenheter. Herdens äldreboende finns på Fleminggatan 113 i Stockholm i lokaler med atmosfär och högt i tak. Alla gäster har eget rum med toalett och dusch.

Vi erbjuder våra gäster omvårdnad dygnets alla timmar.

Målet för oss är att gästerna ska leva ett värdigt liv och få den omsorg och vård de behöver.

Avgörande för att uppnå det är:

  Att bemöta varje gäst med respekt och uppskattning.
  Att personalen känner till hur varje gäst levt tidigare och hur det dagliga livet tedde sig hemma.
  Att i alla situationer ta reda på hur gästen vill ha det.
  Att gästen kan stiga upp och gå och lägga sig när denna själv vill.
  Att uppehållet mellan huvudmåltiderna är så långt att gästen kan äta med god aptit.
  Att gästen får hjälp att sköta blåsa och tarm på ett så naturligt sätt som möjligt.
  Att gästen inte utsätts för kränkande/generande situationer i samband med toalettbestyr
       och/eller vid tvätt/dusch.
  Att gästen kan ha sina egna kläder och får hjälp att hålla sig prydlig och fräsch.
  Att gästen får hjälp och stimulans att upprätthålla sin funktionsförmåga.
  Att gästen får komma ut i friska luften regelbundet.
  Att varje dag innehåller någon form av "aktiv" gemenskap med andra gäster och med personal.
  Att gästen kan välja när, var och vad denna vill äta.
  Att gästen kan bibehålla sina rutiner, ex vänskap, släkt, kulturella aktiviteter, hobbys, religion etc.
  Att gästen och/eller anhörig kan diskutera medicin/behandling och ompröva vårdsituationen
       med läkare/sjuksköterska.
  Att gästen behåller sin integritet, tilltalas efter önskemål, kan klä sig som denna är van,
       kan få hjälp med håret som tidigare etc.
  Att gästen känner sig trygg med personalen som ska inge förtroende och iaktta tystnadsplikt.
  Att dagens händelser förs in i gästens liv efter behov och önskemål, att utflykter,
       restaurangbesök och teaterbesök görs.
  Att gästen lätt får sina behov och önskemål tillgodosedda.
  Att aktiviteter som gästers närstående kan medverka i, anslås på anslagstavlan för närstående.
  Att gäster aktiveras utifrån deras önskemål och dagsform.
  Att få möjlighet till dagvila.
  Att optimal läkemedelsanvändning praktiseras.
  Att hundar finns som inspirerar gästerna att delta. Gäller t ex bollspel, utflykter, promenader och dans.

Grundläggande kvaliteter som ska prägla våra gästers vistelse är:

  Valfrihet
  Kontinuitet
  Självbestämmande
  Integritet
  Trygghet
  Rätt till ett så aktivt liv som möjligt
  Tillgänglighet
  Inflytande
  Bibehållet socialt nätverk


All vår personal utbildas och handleds i att upprätthålla ett arbetssätt som bygger på dessa grundbultar och kvaliteter.