Bruka Sjukvård

Bruka Sjukvård erbjuder hjälp att starta eget inom primärvård. I ett väl fungerande vårdföretag krävs kompetens även utanför den medicinska. Därför erbjuder Bruka Sjukvård den sista pusselbiten i det medarbetarägda vårdföretaget i form av ledningsstöd, hjälp med finansiering och administrativ kompetens.

Verksamheten startade 99-01-11.

Från starten 1999 var Bruka Sjukvård framför allt ett bemanningsföretag som hyrde ut enhetschefer, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och vårdbiträden till äldrevården och primärvården i Stockholms län. Bemanningsverksamheten upphörde 2007-12-31.

Vår nuvarande verksamhet innefattar delägarskap i Kallhälls Nya Vårdcentral AB, Järfälla (www.knvc.se), som vi var med och grundade och startade sommaren-hösten 2007. Före och under något år efter starten ansvarade Bruka Sjukvård för projektledning och verksamhetsledning. Nu ansvarar vi för övergripande administrativa funktioner och ledningsstöd.

Vi är även delägare och medgrundare i Kvartersakuten Mörby Centrum AB (www.kvamorby.se) som startade en ny vårdcentral vid Mörby Centrum i Danderyd i januari 2010. I samband med starten bidrog vi med projektledning, finansiering, ledningsstöd och administrativt arbete. Bruka Sjukvård tillhandahåller nu stöd när det gäller administration och ledning.

Vårt senaste engagemang har varit medgrundande och delägarskap i Vårdcentralen Hökarängen AB, Stockholm (www.vchn.se), som öppnade vårdcentral i augusti 2014. Under startperioden bidrog vi med projektledning, finansiering, ledningsstöd och administrativt arbete. Därefter, till september 2017, har vi erbjudit ledningsstöd. I december 2017 avslutade Bruka sitt delägarskap genom att sälja aktieinnehavet till övriga delägare som alla är arbetande läkare på vårdcentralen.