Bruka bedriver verksamhet inom äldrevård och primärvård.

Vår viktigaste är Herdens äldreboende på Kungsholmen, Stockholm, som vi driver sedan 2004. Läs mer under Bruka Äldrevård. HERDENS ÄLDREBOENDE LADES TYVÄRR NED HELT DEN 31 DECEMBER 2020. ANLEDNINGEN ÄR KRAFTIGT HÖJD LOKALHYRA SOM OMÖJLIGGÖR EN SERIÖS VERKSAMHET MED BIBEHÅLLEN KVALITET. Vi är också djupt engagerade i Kallhälls Nya Vårdcentral, Järfälla, sedan 2007 och Kvartersakuten Mörby Centrum, Danderyd, sedan 2010. Läs mer under Bruka Sjukvård. Bruka erbjuder även hjälp att starta eget inom primärvård. Läs mer under Bruka Sjukvård.

Brukas verksamheter

Bruka Äldrevård

HERDENS ÄLDREBOENDE LADES TYVÄRR NED HELT DEN 31 DECEMBER 2020. ANLEDNINGEN ÄR KRAFTIGT HÖJD LOKALHYRA SOM OMÖJLIGGÖR EN SERIÖS VERKSAMHET MED BIBEHÅLLEN KVALITET.

Som en naturlig vidareutveckling av verksamheten i Bruka Sjukvård inleddes hösten 2003 samtal med Stockholms Stadsmission om att överta verksamheten vid Herdens Geriatriska enhet/äldreboende (Herdens äldreboende), Fleminggatan 113, Stockholm. Med detta syfte startades i februari 2004 Bruka Äldrevård AB av ägarna till Bruka Sjukvård, Sonia Galupini Stolt och Mikael Stolt.

Läs mer...

Bruka Sjukvård

Bruka Sjukvård erbjuder hjälp att starta eget inom primärvård. I ett väl fungerande vårdföretag krävs kompetens även utanför den medicinska. Därför erbjuder Bruka Sjukvård den sista pusselbiten i det medarbetarägda vårdföretaget i form av ledningsstöd, hjälp med finansiering och administrativ kompetens.

Läs mer...

Bruka Primärvård

Se Bruka Sjukvård

Läs mer...